Digital clock

PKLSMB JUN2017

Para pelajar menjalani pentaksiran secara berkomputrr

Pentaksiran melibatkan empat mata  pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik

Pelajar tingkatan dua dan tiga terlibat dalam PKLSMB pertama