Saf Kepimpinan

En. Adnan bin Idris
Pengetua


En. Mohamad Said bin Ibrahim
Penolong Kanan Pentadbiran


En. Mohd Nazir bin Othman
Penolong Kanan HEM


En. Mansor bin Mat Isa
Penolong Kanan Kokurikulum


Pn. Robiah bt. Mat Shadid
Penolong Kanan Tingkatan 6